Udzielone odpowiedzi

35926

Rozwiązane problemy

323

Użytkownicy

1241
W jakim wieku dziecko zaczyna mówić? Kiedy zaczyna mówić?
608311816 (608 311 816) – kto dzwonił?