Udzielone odpowiedzi

23446

Rozwiązane problemy

285

Użytkownicy

1016
Czy zadłużenie może wygasnąć?
436555129 (43 655 51 29) – kto dzwonił?