Udzielone odpowiedzi

27082

Rozwiązane problemy

290

Użytkownicy

1130
73020 – Jak wyłączyć? Ile kosztuje sms?
Z jakiego dzieła jest znany Tukidydes? Co osiągnął?