Udzielone odpowiedzi

34709

Rozwiązane problemy

322

Użytkownicy

1224

język polski

język polski 34 Pytania

Broń bez zezwolenia
Jak nie bać się śmierci? Jak pokonać strach przed śmiercią?