Udzielone odpowiedzi

23451

Rozwiązane problemy

285

Użytkownicy

1016
Jak się pisze – naprawdę czy na prawdę? Razem czy osobno?
223753398 – czyj to numer telefonu?