Udzielone odpowiedzi

38530

Rozwiązane problemy

334

Użytkownicy

1281
Numer NIP – czy osoba fizyczna musi mieć czy wystarczy PESEL?
Jak działa procesor i z jakich elementów się składa?