Udzielone odpowiedzi

21875

Rozwiązane problemy

275

Użytkownicy

956
Czy Barack Obama dostał pokojową nagrodę nobla?
📱 Czyj to numer telefonu – 601305862 (601 305 862)?