Udzielone odpowiedzi

36585

Rozwiązane problemy

323

Użytkownicy

1243
413361604 (41 336 16 04) – czyj to numer?
Czy budynek mieszkalny musi być wyposażony w sprzęt gaśniczy?