Udzielone odpowiedzi

36585

Rozwiązane problemy

323

Użytkownicy

1243
Czy mąż ma kochankę? Jak to sprawdzić?
Co przerywa urlop wypoczynkowy?