Udzielone odpowiedzi

26020

Rozwiązane problemy

290

Użytkownicy

1102
Czy warto umierać za wielkie sprawy / za ojczyznę?
Jak często odgrzybiać klimatyzację w samochodzie?