Udzielone odpowiedzi

19993

Rozwiązane problemy

265

Użytkownicy

923
Ile lat po ukończeniu liceum można zdawać maturę ponownie?
Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać 500+?