Udzielone odpowiedzi

38530

Rozwiązane problemy

334

Użytkownicy

1281
226524250 (22 652 42 50) – czyj to numer telefonu?
W jaki sposób Jakobini zostali pozbawieni władzy?