Udzielone odpowiedzi

23950

Rozwiązane problemy

285

Użytkownicy

1029
327050272 (32 705 02 72) – kto dzwonił?
227179785 (22 717 97 85) – czyj to numer telefonu?