Udzielone odpowiedzi

38530

Rozwiązane problemy

334

Użytkownicy

1281
Czy Grecy lubią Niemców?
Czy uszy są połączone z nosem?