Yr atebion a roddwyd

34840

Datrys problemau

322

Aelodau

1224

Gofyn cwestiwn

Y cwestiwn mewn un frawddeg
Dewiswch y categori sy'n gweddu orau i'ch cwestiwn
Bydd ychwanegu tagiau yn cynyddu cyrhaeddiad eich cwestiwn. Isafswm 1 ac 5 tag ar y mwyaf.
A fydd newid amser yn 2020?
Oes calorïau gan gyffuriau? Calorïau mewn meddyginiaethau