Yr atebion a roddwyd

44533

Datrys problemau

356

Aelodau

1350

Gofyn cwestiwn

Y cwestiwn mewn un frawddeg
Dewiswch y categori sy'n gweddu orau i'ch ymholiad.
Mae tagiau yn ei gwneud hi'n haws dod o hyd i gwestiynau. Lleiafswm o 1 ac uchafswm o 5 tag.
734818133 734 818 (133 XNUMX XNUMX) - pwy yw ei rif?
717281117 (71 728 11 17) - pwy yw ei rif?