0
0 Sylwadau

Ydy'r gwartheg yn neidio? A yw'r fuwch yn gallu neidio i fyny? Os yw buwch yn rhedeg ac yn taro rhwystr, a all neidio drosti, neu a fydd yn ceisio ei hosgoi yn unig? A all gwartheg neidio?

atebodd y cwestiwn
Rhowch sylwadau ar yr ateb hwn