2

Cyz a yw wedi digwydd ichi, heb gyfrif ar FB poblogaidd, eich bod yn gyfyngedig, er enghraifft, wrth gyrchu tudalen arall? hyd yn oed pe bawn i'n barod i ddarparu fy nata neu gofrestru gyda meddyg.

atebodd y cwestiwn
Rhowch sylwadau ar yr ateb hwn