0

Faint mae Schnauzer Miniatur yn ei gostio? Faint sy'n rhaid i chi ei dalu am Schnauzer Miniatur mewn bridio iawn? Felly i sicrhau bod eich ci bach wedi cael gofal da o'i blentyndod? A oes unrhyw un ohonoch yn berchen ar schnauzer bach?

atebodd y cwestiwn
Rhowch sylwadau ar yr ateb hwn