Udzielone odpowiedzi

38530

Rozwiązane problemy

334

Użytkownicy

1281
Z jakiego dzieła jest znany Tukidydes? Co osiągnął?
Facbook – wyznacznik naszego bytu w sieci?