پاسخ های داده شده

44174

مشکلات حل شده

354

کاربران

1342

یک سوال بپرسید

سوال در یک جمله
لطفاً مقوله ای را انتخاب کنید که با درخواست شما مطابقت بیشتری دارد.
برچسب ها یافتن سوالات را آسان تر می کنند. حداقل 1 و حداکثر 5 برچسب.
چه موقع احساس مریضی (حالت تهوع) در بارداری برطرف می شود؟
متخصص زنان خوب - ورشو - متخصص زنان در ورشو