پاسخ های داده شده

42915

مشکلات حل شده

349

کاربران

1326

یک سوال بپرسید

سوال در یک جمله
لطفاً مقوله ای را انتخاب کنید که با درخواست شما مطابقت بیشتری دارد.
برچسب ها یافتن سوالات را آسان تر می کنند. حداقل 1 و حداکثر 5 برچسب.
سرخ کردن سیب زمینی سرخ کرده - روغن آفتابگردان یا کلزا؟ چه روغنی
40770307140 (+40770307140) - این عدد چیست؟