0

ابتدا چه چیزی را روی موها بمالید - ماسک یا نرم کننده؟ ابتدا چه باید کرد و در مرحله بعد چه باید کرد؟ یا شاید مهم نیست؟

به سوال پاسخ داد
این پاسخ را کامنت کنید