0
0 نظرات

می خواهم بپرسم آیا کسی از شما The Long Dark را بازی کرده است؟ آیا ارزش بازی کردن دارد؟ او در اینترنت رتبه بالایی دارد. گرافیک دیوانه کننده نیست، اما قرار است بازی خوبی باشد. نظر شما در مورد آن چیست؟ آیا ارزش این را دارد که برای این بازی به 7 سال قبل برگردیم؟

شاهین س askedالی پرسید نوامبر 28 2021
یک نظر به این پاسخ اضافه کنید