0

سریع ترین اینترنت دنیا کجاست و سرعتش چقدره؟ کندترین اینترنت جهان کجاست؟ رکورد سرعت اینترنت در کجا شکسته شد؟ در کدام کشور؟ کدام شرکت؟

به سوال پاسخ داد
این پاسخ را کامنت کنید