1

آیا یکی از شما آهن سوخته ای را تجربه کرده است؟ چگونه می توان چنین اتوی را تمیز کرد؟ آیا مواد تمیز کننده خاصی برای اتو سوخته وجود دارد؟ 🙂 یا شاید فقط برخی از روش های ساده خانگی؟

به سوال پاسخ داد
این پاسخ را کامنت کنید