0

شماره 514182975 (514 182 975) می تواند در واتساپ یا پیام رسان دیگر برای شما بنویسد. او به یک مورد علاقه جعلی دارد و سپس اگر مشخصات کارت خود را وارد کنید سعی می کند پول را از حساب شما بدزدد.

بی نام به سوال پاسخ داد نوامبر 29 2021
یک نظر به این پاسخ اضافه کنید