0
0 نظرات

چه کسی از 539263744 (539 263 744) با من تماس گرفته است؟ باید بردارم؟ تا الان صبح هوا خنک است و حالم خوب است ، نمی دانم ظهر که خورشید تقریباً اوج است ، چه می شود.

به سوال پاسخ داد
این پاسخ را کامنت کنید