0
0 نظرات

من داشتم برای یک مراسم خانوادگی بعد از ظهر کبابی درست می کردم که او شروع به تماس با من 602363848 602 363 (848 XNUMX XNUMX) کرد. در ابتدا من آن را نشنیدم ، زیرا زنگ بسیار آرام شروع می شود ، و سپس وقت نکردم که به آن پاسخ دهم. این چه کسی است؟

به سوال پاسخ داد
دیدگاهتان را بنویسید: