0
0 نظرات

با شماره تلفن 734818145 (734 818 145) با من تماس گرفتند - كیست و چرا با من تماس گرفت؟ دوباره هرزنامه دارید؟ اخیراً ، اسپم ها مرا آزار می دهند مانند دیکتاتورهایی که گوسفند مطیعی را که به آنها رأی می دهند ، آزار می دهند.

به سوال پاسخ داد
این پاسخ را کامنت کنید