0
0 نظرات

آیا اسهال مسری است؟ آیا می توانید به اسهال مبتلا شوید؟

آیا اسهال به خودی خود برطرف می شود؟ یا برای عبور از آن باید کاری انجام شود؟

به سوال پاسخ داد
این پاسخ را کامنت کنید