2
0 نظرات

آیا گاوها می پرند؟ آیا گاو قادر به بالا پریدن است؟ اگر گاو بدود و به مانعی برخورد کند ، آیا می تواند از روی آن بپرد یا فقط سعی می کند از آن جلوگیری کند؟ آیا گاوها می توانند پرش کنند؟

m_marec به سوال پاسخ داد 8 سپتامبر 2022
یک نظر به این پاسخ اضافه کنید