2

آیا برای شما اتفاق افتاده است که بدون داشتن یک حساب کاربری در FB محبوب ، مثلاً در دسترسی به صفحه دیگری محدود هستید؟ حتی اگر من مایل باشم اطلاعاتم را ارائه دهم یا در یک پزشک ثبت نام کنم.

به سوال پاسخ داد
این پاسخ را کامنت کنید