Cov lus teb muab

44577

Kev daws teeb meem

356

Cov neeg

1350

Nug ib lo lus nug

Lo lus nug nyob rau hauv ib kab lus
Thov xaiv pawg uas zoo tshaj rau koj cov lus nug.
Cov cim ua kom yooj yim mus nrhiav cov lus nug. Yam tsawg kawg ntawm 1 thiab siab tshaj ntawm 5 cim npe.
Caw twg xaiv rau hnub twg?
Cov hnyuv puas tuaj yeem tso lub siab rau lub zais zis?