Cov lus teb muab

34529

Kev daws teeb meem

322

Cov neeg

1219

Nug ib lo lus nug

Lo lus nug nyob rau hauv ib kab lus
Xaiv cov qeb uas haum rau koj cov lus nug
Ntxiv cov cim npe yuav ua rau kom tiav qhov koj nug. Tsawg kawg 1 thiab siab kawg 5 cim npe.
Qhov twg yuav dej khov qhuav?
Tus pojniam puas lav ris nws tus txiv lub nra?