2
0 Cov lus

Puas yog nyuj dhia? Tus nyuj puas muaj peev xwm dhia tau? Yog tias tus nyuj khiav thiab tsoo ib qho teeb meem, nws tuaj yeem dhia hla nws, lossis nws tsuas yog sim zam nws? Nyuj tuaj yeem dhia tau?

m_marec teb cov lus nug 8 Cuaj hlis 2022
Ntxiv cov lus teb rau lo lus teb no