0

Npaum Li Cas Tus Nqi Me Me Schnauzer? Koj yuav tsum tau them ntau npaum li cas rau Miniature Schnauzer hauv kennel kom raug? Yog li kom paub tseeb tias koj tus menyuam dev tau raug saib xyuas zoo txij thaum yau los? Puas yog koj ib tus tswv me me schnauzer?

teb lo lus nug
Saib cov lus teb no