0

Dab tsi yog qhov qhov ntev tshaj plaws hauv Tebchaws Meskas? Qhov qhov ntev tshaj plaws nyob rau hauv Tebchaws Meskas nyob qhov twg? Qhov twg hauv Tebchaws Meskas yog qhov ntev tshaj plaws? Thiab qhov ntev ntawm qhov ntev tshaj plaws hauv Asmeskas yog dab tsi?

tus kav hlau nug ib lo lus nug 23 Kaum Hlis 2021
Ntxiv cov lus teb rau lo lus teb no