Svörin gefin

44577

Leyst vandamál

356

Meðlimir

1350

Spurðu spurningu

Spurningin í einni setningu
Vinsamlegast veldu þann flokk sem passar best við fyrirspurn þína.
Merki auðvelda þér að finna spurningar. Lágmark 1 og hámark 5 merki.
Hvaða vín á að velja fyrir stefnumót?
Geta þarmarnir þrýst á þvagblöðruna?