გაცემული პასუხები

44151

გადაჭრილი პრობლემები

354

წევრები

1342
უღელი და კისერი ერთნაირია?
664112786 (664 112 786) - ვინ დარეკა?