11

ខ្ញុំមានស្មាតហ្វូនសាំស៊ុងខ្ញុំបានទិញថ្មីៗនេះប៉ុន្តែខ្ញុំខកខានប្រអប់នៅកន្លែងណាមួយ។ តើខ្ញុំអាចដឹងថាវាជាគំរូយ៉ាងដូចម្តេច? តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីពិនិត្យមើលនៅលើ samsung តើម៉ូដែលទូរស័ព្ទគឺជាអ្វី?

ឆ្លើយសំណួរ
បន្ថែមមតិយោបល់