0

Ass d'Nummer 222455922 (22 245 59 22) zouverléisseg a wëllt net Sue vu mir? Ass dëst e Versuch erëm Suen zréckzezéien?

huet d'Fro beäntwert
Kommentéiert dës Äntwert