Udzielone odpowiedzi

22294

Rozwiązane problemy

277

Użytkownicy

980
122947800 (12 294 78 00) – kto dzwoni z tego numeru?
Jak przekonać osobę uzależnioną od narkotyków do leczenia?