0
0 Тайлбар

Үхэр үсэрч байна уу? Үхэр үсрэх чадвартай юу? Хэрэв үхэр гүйж очоод саад тотгорыг мөргөвөл тэр дээгүүр нь үсрэх үү, эсвэл зүгээр л түүнээс зайлсхийхийг хичээх үү? Үхэр үсрэх боломжтой юу?

гэсэн асуултад хариулав
Энэ хариултын талаар сэтгэгдэл бичнэ үү