0
0 Тайлбар

Аль улс оронд араб хэлээр ярьдаг вэ? Аль улсууд Араб хэлийг албан ёсны хэл гэж үздэг вэ? Аль улс оронд хүмүүс араб хэлээр ярьдаг вэ?

гэсэн асуултад хариулав
Энэ хариултын талаар сэтгэгдэл бичнэ үү