Jawapan yang diberikan

44198

Masalah diselesaikan

354

ahli

1342
451409300 (45 140 93 00) - siapa yang menelefon?
Bagaimana cara menetapkan DPI pada tetikus? Mengubah kepekaan DPI tetikus