उत्तरहरू दिइयो

44577

समस्या समाधान भयो

356

सदस्य

1350

एउटा प्रश्न सोध्नुहोस्

एक वाक्य मा प्रश्न
कृपया श्रेणी छान्नुहोस् कि तपाइँको क्वेरी को लागी उपयुक्त छ।
ट्याग यो सजिलो प्रश्नहरु खोज्न बनाउन। न्यूनतम १ र अधिकतम ५ ट्याग।
मिति को लागी कुन वाइन छनौट?
आंतहरूले मूत्राशयमा दबाब दिन सक्छन्?