0
0 प्रतिक्रियाहरु

के लोरियल उत्पादनहरू जनावरहरूमा परिक्षण गरिन्छ? के लोरेलले पशु परीक्षण गर्दछ? वा के कम्पनीले जनावरहरूमा आफ्ना उत्पादनहरू परीक्षण गरिरहेको छैन?

प्रश्नको जवाफ दिए
यो जवाफ कमेन्ट गर्नुहोस्