0
0 प्रतिक्रियाहरु

के डाईरिया पनी COVID-19 को लक्षण हो? पखाला लाग्न सक्छ ममा कोरोनाभाइरस छ? के डाईरिया कोरोनाभाइरसको लक्षण होईन? तपाईं कसैलाई COVID-19 भएको र पखाला को लक्षण भएको हुन सक्छ?

प्रश्नको जवाफ दिए
यो जवाफ कमेन्ट गर्नुहोस्