1
0 प्रतिक्रियाहरु

बाढी आउनुको कारण के हो ? बाढी किन आउँछन् ? बाढी किन आउँछ ? कुनै तरिकाले बाढी रोक्न सकिन्छ? वा मानिस असहाय छ?

लुइस XV प्रश्नको उत्तर दिए 4 डिसेम्बर 2021
यो जवाफमा टिप्पणी थप्नुहोस्