2

साइजले तपाईंलाई यस्तो भएको छ कि लोकप्रिय एफबीको खाताबिना तपाईं सीमित हुनुहुन्थ्यो, उदाहरणका लागि, अर्को पृष्ठमा पहुँच गर्दा? यदि म आफ्नो डाटा प्रदान गर्न वा डाक्टरसँग दर्ता गर्न इच्छुक छु भने पनि।

प्रश्नको उत्तर दिए
एक टिप्पणी थप्नुहोस्