0
0 प्रतिक्रियाहरु

संसारमा सबैभन्दा छिटो इन्टरनेट कहाँ छ र त्यहाँ गति के हो? संसारमा सबैभन्दा ढिलो इन्टरनेट कहाँ छ? इन्टरनेटको गति रेकर्ड कहाँ भ्ग भयो? कुन देशमा? कुन कम्पनी?

मेटलर्ग एक प्रश्न सोधे 21 अक्टोबर 2021
यो जवाफमा टिप्पणी थप्नुहोस्